Rytierske cnosti

Buď spravodlivý. Nalej všetkým rovnako

Vždy hovor pravdu a zachovaj čestnosť

Nikdy sa nevychvaľuj, ani nepovyšuj – pri poháriku Karpatského brandy sú si všetci rovní.

V každej situácii preukáž odvahu a nalej i svojmu súperovi.

Nalej Karpatské brandy a preukáž tým svoju štedrosť.

Správaj sa vždy ako gentleman.

Ostaň verný. Svojmu Karpatskému brandy.

Zachovaj vnútorný pokoj.

Vždy pomôž ľuďom v núdzi.

Nenechaj sa odradiť ťažkosťami a pokračuj v ceste!

Vstup
Obsah tejto webstránky je vhodný len pre osoby staršie ako 18 rokov.