História brandy

Zrod brandy

Pálenka z vína sa vyrábala v Európe už od 12. alebo 13. stor. Ako nápoj získala popularitu až v 14. storočí. Bola obyčajne veľmi silná, až 60 – 90%. Spočiatku slúžila výhradne ako liek alebo anestetikum.

Neskôr začala prenikať do vyšších vrstiev spoločnosti ako nápoj. V 15. storočí už pili pálenku aj mešťania. Na vidieku, medzi poddanými sa pitie pálenky rozšírilo ešte neskôr. Vyrábala sa nielen z vína, ale aj ovocia.

Brandy na Slovensku

V slovenčine sa pre pálenku v minulosti používalo viacero výrazov, jeden z nich je bezprostredne spätý s brandy. Pálenke sa totiž hovorilo aj brent.

V 15. storočí sa rozšírila výroba pálenky z vína (brandy) takmer všade. Masovo začali vznikať „vinopaly“ v Uhorsku a teda aj na Slovensku.

Pálené víno

Z rôznych zákazov a obmedzení vydávaných mestskými radami vieme, že obľuba „brandy“ bola značná. Mešťanom sa napríklad zakazovalo, aby navštevovali vinopalníkov a konzumovali „pálené víno“ v nedeľu a vo sviatočné dni, pred návštevou omše.

Najznámejším miestom, kde sa vyrábal nápoj jantárovej farby bola francúzska oblasť Cognac, ktorá je do dnešných dní posiata tisíckami hektárov viníc.

Vstup
Obsah tejto webstránky je vhodný len pre osoby staršie ako 18 rokov.